polski program promocji maszyn i urzadzen

Promocja Przemysłu Maszyn i Urządzeń to program, który ma na celu promowanie branży maszyn i urządzeń w polskiej gospodarce. Oferuje szeroki wachlarz projektów, w tym inwestycje finansowe, konkursy, granty, dotacje i wiele innych. Promocja może pomóc podmiotom w opracowaniu i realizacji działań zgodnych z planami opracowanymi w ramach projektu. Działania obejmują reprezentowanie kraju na różnych konferencjach i targach zagranicznych.

Chcesz pracować w Polskiej Promocji Branży Maszyn i Urządzeń? Przed rozpoczęciem projektu powinieneś wziąć pod uwagę wszystkie te aspekty:

 • Wielkość firmy;
 • Sektor działalności;
 • Lokalizacja firmy;
 • Wielkość rynku i konkurencyjność;
 • Konkurenci i udział w rynku;
 • Partnerstwo z podobnymi projektami i organizacjami wspierającymi;
 • Cele projektu.

Przemysł maszyn i urządzeń w Polsce

Przemysł maszyn i urządzeń w Polsce jest jednym z największych producentów i konsumentów energii. Firmy te odpowiadają za ponad 40% PKB kraju. W 2017 r. producenci z tego sektora wyprodukowali dobra o wartości 3,3 bln zł, co stanowi ok. 4% całego polskiego PKB.

W 2016 roku w sektorze maszyn i urządzeń zatrudnionych było około 11 mln osób, czyli około 17% siły roboczej. Sektor ten oferuje pracę dla 2/3 wszystkich Polaków w wieku 15-64 lat.

Sektor maszyn i urządzeń nie jest utworzony jako jeden podmiot, ale raczej podzielony na mniejsze grupy, z których każda ma własny system administracji i poziom zaangażowania w agencje promocyjne lub organizacje prowadzące działania promocyjne w imieniu innych branż.

Polska posiada wysokie kompetencje w zakresie produkcji maszyn. Znalazła się na pierwszym miejscu w Europie według Eurostatu pod względem produkcji większej ilości maszyn niż jakikolwiek inny kraj w 2015 r.

Na czym polega promocja polskiego przemysłu maszyn i urządzeń?

Promocja Polskiego Przemysłu Maszyn i Urządzeń (PME) to system promocji, którego celem jest promowanie przemysłu maszyn i urządzeń w polskiej gospodarce. To wzajemne wsparcie dla polskich firm, które uczestniczą w budowaniu rodzimej gospodarki. Program ma na celu rozbudowanie tej branży i reklamowanie usług polskich firm na rynkach zagranicznych.

Jakie maszyny i urządzenia promujemy?

Promocja maszyn i urządzeń jest klasyfikowana jako jeden z rodzajów produktów, w szczególności tych, które są wykorzystywane do pracy. Obejmuje ona różne maszyny i urządzenia, takie jak:

 • Maszyny rolnicze;
 • Urządzenia;
 • Sprzęt medyczny;
 • Maszyny przemysłowe.

Maszyny są podzielone na dwie kategorie: zmechanizowane i półautomatyczne. Maszyny zmechanizowane to takie, które posiadają zautomatyzowany lub półautomatyczny system sterowania, natomiast maszyny półautomatyczne posiadają ręczny system sterowania.

Jak zgłosić się do programu?

Ogólne kryteria dla projektów programu promocji obejmują:

 • Wielkość firm, w których realizowany jest projekt;
 • Sektor działalności, w którym realizowany jest projekt;
 • Lokalizacja firmy, jeśli nie jest ona zlokalizowana w Polsce;
 • Wielkość rynku i jego konkurencyjność;
 • Konkurencja w ramach danego sektora;
 • Konkurenci i udział w rynku. Cele projektu

Udział w konferencjach i targach zagranicznych

Udział polskich firm w międzynarodowych konferencjach i targach za granicą jest ważnym elementem promocji. Pozwala na zaistnienie na globalnym rynku, zaprezentowanie nowych produktów i usług, poznanie potencjalnych partnerów, poszerzenie możliwości biznesowych i zwiększenie eksportu.

Dotacje i subsydia

Grupy, które chcą rozwijać lub realizować działania zgodne z planami opracowanymi w ramach programu, mogą ubiegać się o dotacje i subwencje. Dotacje te wspierają firmy, które spełniają określone warunki, takie jak wielkość, sektor działalności i lokalizacja firmy. Dotacja to wkład finansowy z budżetu państwa. Kwota pieniędzy zależy od wymagań projektu, ale zazwyczaj jest to około 10-50% całkowitych kosztów projektu.

Fundusze Unii Europejskiej również przewidują finansowanie projektów związanych z promocją. Oznacza to, że o dofinansowanie ze środków UE mogą ubiegać się grupy, które otrzymały już wsparcie z PFKEA lub PFRR.

Ostatnio na naszym blogu