Program promocji branży maszyn i urządzeń - zobacz adresatów i gałęzie

Adresaci programu Promocji branzy maszyn i urzadzen

Gałęzie przemysłu objęte programem:

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Górnictwo rud uranu i toru
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Wydobywanie żwiru i piasku
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego